Velkoplošná reklama

Společnost Q.S.M. vlastní síť billboardů na dálnicích, silnicích a ve městech po celé České republice, včetně kompletního servisu.

V cenách nájemného je zahrnuta základní údržba (viditelnost, nátěry) a pojištění billboardu proti krádeži a vandalismu. Všechny plochy jsou stavěny na základě platných povolení příslušných úřadů.

Velikosti reklamních ploch: 2.4 x 5.1m, 3.6 x 9.6m a štíty 5,4 x 8m

Doba pronájmu je 1 měsíc a více.

Společnost dále pronajímá mostní panely na dálnicích, silnicích a ve městech po celé České republice, včetně kompletního servisu.

Velikosti mostních panelů: 1 modul - 3 x 1.25 m - lze rozšiřovat násobkem 3 až do rozměru 18 x 1,25m.

Doba pronájmu je minimálně 6 měsíců.

Pro billboardy lze reklamní motiv zhotovit jako foliový výřez, tisk na samolepící folii s laminací, papírový plakát nebo tisk na banner. Pro mostní panely se zhotovuje reklamní motiv tiskem a nebo výřezem na samolepící folii.

 

                     

Aktuální nabídka volné reklamní plochy